Hem2019-08-08T14:52:16+02:00

Vilka är vi?

Vår omsorg bygger på goda relationer, förtroende, kompetens och din delaktighet. Hos oss är det en självklarhet att det är du som bestämmer när och på vilket sätt du ska få din hjälp. Vårt mål är att du skall trivs med oss. Vi önskar skapa en långsiktig relation med dig.

Vi ser ett behov av att erbjuda samhällstjänster på det modersmål som du har.

Personal och kompetens

Vår arbetsgrupp består till största del av undersköterskor. Nya medarbetare får en gedigen introduktion med intern utbildning, samt ett mentorskap med en erfaren kollega. Du får lära känna den som kommer hem till dig.

Överskjutande vinst

All eventuell vinst återinvesteras i vår verksamhet. Det möjliggör bland annat extra utbildning för våra medarbetare.

Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är viktiga för oss! Skicka dem till Per Holmström, verksamhetsansvarig, 073-251 19 33, eller Abduqadir Mohamed, 070-716 06 49. Våra kunder kan också alltid vända sig direkt till sin kontaktperson.

Kvalitetsarbete

Som kund hos oss skall du ha inflytande och bestämma över ditt eget liv. Vår verksamhet satsar på utförandet av tjänster med hög kvalité, och både uppfyller de krav som kommunen ställer kring sekretess, tystnadsplikt samt anmälningsskyldighet. Grundförutsättningen för en väl fungerande hemtjänst är bra kommunikation och förståelse. Därför är det en självklarhet att du ska kunna få din hemtjänst utförd av personal som talar ditt modersmål.

Hur går du tillväga?

Om du bor hemma och känner att du är i behov av hjälp och stöd i hemmet har rätt att ansöka om hemtjänst. Då Lagen och Valfrihet(LOV) gäller i Umeå har du rätt att välja hemtjänst själv. För att få hemhjälp behöver du som privatperson ansöka om detta då tjänsten är behovsbeprövad. Du söker via kommunen som i sin tur med hjälp av en biståndshandläggare utreder och bedömer ditt behov av hjälp och beslutar vilket stöd du får. Oftast görs detta i samband med ett hembesök för att se vilka behov som finns. När du sedan har blivit beviljad hemtjänst väljer du själv bland de olika utförarna som kommunen har godkänt. När du sedan kanske valt att få hjälp av oss kan du antingen kontakta oss direkt eller meddela din handläggare. Känner du sedan att du vill byta gör du på precis samma sätt, du är aldrig låst till den nuvarande utföraren.

Direkt du har valt oss kommer vi att boka in ett möte med dig där vi sätter oss ner, kanske tar en kopp kaffe, och sedan planerar insatser utifrån vad du har för behov och önskemål. Vi tar fram en plan som utgår från både dina önskemål men också från vad kommunen beslutat. Du påverkar helt själv hur vi schemalägger och planeringen är i första hand till för dig så du ska få den stöd och hjälp som du har rätt till.

Aktuellt

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte på att höra av dig, inga frågor är dumma frågor!

Kontakta oss